Τα μουσικά κουρδιστήρια (tuners) είναι πολύ χρήσιμες συσκευές για δύο λόγους. Αρχικά με αυτές