Για τον Νικόλα Άσιμο είχαν γράψει ότι ήταν “μια ενοχλητική μύγα στη μύτη