Πιανίστας παίζει στο πιάνο το… π!

Αυτός ο πιανίστας πήρε το γνωστό π (3.14…), αντιστοίχισε κάθε ψηφίο με μια νότα στην κλίμακα του Λα, εναρμόνισε με το αριστερό χέρι και …voila!