Καθώς κάθε όργανο έχει τα δικά του δυνατά και αδύναμα σημεία, πολλοί όμως