Όταν κάτι γίνεται η ζωή σου τότε τα πάντα περιστρέφονται γύρω από αυτό.