Η Keaton Music Typewriter είναι η πρώτη μουσική γραφομηχανή του κόσμου. Η πρώτη