Μαθήματα Πιάνου από το Μηδέν!

Ολοκληρωμένα μαθήματα πιάνου με video και ασκήσεις, σύντομα στο Partitoura! Δείτε το trailer και αναμείνετε…