Νέο e-book στο Partitoura!

Στον κατάλογό μας μπορείτε να βρείτε ήδη διαθέσιμο το νέο μας e-book “Το πεντάγραμμο του Ήχου”!

To e-book αποτελεί ένα μουσικό πεντάγραμμο προ θεωρίας για παιδιά έως 12 ετών με διασκεδαστικές εκπαιδευτικές ασκήσεις πάνω στη θεωρία της μουσικής. Απευθύνεται σε Ωδεία, Νηπιαγωγεία και Δημοτικά σχολεία.

Περιλαμβάνει ασκήσεις αντιγραφής, ασκήσεις φθόγγων και μουσικών αξιών, αναγνώριση των μουσικών κλειδιών, καθώς και ασκήσεις των χρωματισμών της μουσικής και του τονικού ύψους των φθόγγων.

Στο τέλος κάθε ενότητας υπάρχουν ελεύθερα κενά πεντάγραμμα για επιπλέον ασκήσεις που μπορεί να δημιουργήσει ο δάσκαλος της κάθε τάξης για τα παιδιά.

Η θεωρία και οι ασκήσεις του βιβλίου κεντρίζουν το ενδιαφέρον των παιδιών καθώς μαθαίνουν μουσική μέσω ιστοριών και μουσικών ποιημάτων. Έτσι οι μικροί μας φίλοι απομνημονεύουν καλύτερα τις μουσικές γνώσεις που είναι απαραίτητες για όλα τα παιδιά που θέλουν να μάθουν μουσική.

Δείτε περισσότερες λεπτομέρειες